Tài liệu TOEIC
Nếu có trục trặc gì xin liên hệ những site trên, hiện tại tôi không có nhiều thời gian cho trang blog này lắm, các bạn thông cảm.


1. Toeic Mastery
TOEIC Mastery.zip

2.Bộ Longman Preparation Series - highly recommended

Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Introductory Course - 3rd Edition

Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Introductory Course - 3rd Edition - Disk0 Listening Comprehension Preview.zip
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Introductory Course - 3rd Edition - Disk1.zip
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Introductory Course - 3rd Edition - Disk2.zip
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Introductory Course - 3rd Edition - Disk3.zip
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Introductory Course - 3rd Edition - Disk4 Practice Test 1.zip
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Introductory Course - 3rd Edition - Disk5 Practice Test 2.zipLongman Preparation Series for the TOEIC Test - Intermediate Course - 3rd Edition

Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Intermediate Course - 3rd Edition - Disk0 Listening Comprehension Preview.zip
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Intermediate Course - 3rd Edition - CD1_2.zip
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Intermediate Course - 3rd Edition - CD3_4.zip
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Intermediate Course - 3rd Edition - CD5_6.zip


Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Advanced Course - 3rd Edition

Ebook:
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Advanced Course - 3rd Edition.pdf
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Advanced Course - 3rd Edition (answer keys).pdf

Audio:
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Advanced Course - 3rd Edition - CD1.zip
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Advanced Course - 3rd Edition - CD2.zip
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Advanced Course - 3rd Edition - CD3.zip
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Advanced Course - 3rd Edition - CD4.zip
Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Advanced Course - 3rd Edition - CD5.zip


Longman Preparation Series For The TOEIC Test - More Practice Tests TOEIC

Đây là tài liệu sau cùng các bạn có thể sử dụng để đo mức tiến thực sự của mình sau các tài liệu trước có hướng dẫn chiến thuật và kỹ năng làm bài. Tài liệu gồm 4 bài thi thực hành hoàn chỉnh có dạng thức và nội dung câu hỏi mô phỏng bài thi

Cd1: 4shared.com - more practice tests 1.rar
Cd2: 4shared.com - more practice tests 2.rar
Cd3: 4shared.com - more practice tests 3.rar
Cd4: 4shared.com - more practice tests 4.rar

3.Book & CD Oxford Preparation Course for TOIEC Test New Edition -highly recommended

4.30 days to TOEIC TEST:

Book:
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
CD1
30 Days to the TOEIC Test - Audio CD1.zip
CD2:
30 Days to the TOEIC Test - Audio CD2.zip

LINK tổng:
30 Days to the TOEIC test.rar

5. Building skills for:
CD1:
Building Skills for the TOEIC Test 1.zip
CD2:
Building Skills for the TOEIC Test 2.zip

6.Compass Very easy TOEIC (2th edition)
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting

7.How to prepare :
Ebook

Audio:
B-CD1.20062187
B-CD2.20062187
B-CD3.20062187
B-CD4.20062187

8.TOEIC _Starter(New format):
TOEIC_Newformat_Starter_Unit 1_6.zip
(Unit 1>6)
TOEIC_Newformat_Starter_Unit 7_12.zip
(Unit 7>12)
TOEIC_Newformat_Starter_Practice Test.zip
(Practice Tests)

9.TOEIC(New format)_Developing Skills:

ebook: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting

TOEIC_Newformat_DevelopingSkills_Unit1_4.wma
(Unit 1>4)
TOEIC_Newformat_DevelopingSkills_Unit5_7.wma
(Unit 5>7)
TOEIC_Newformat_DevelopingSkills_Unit8-11.wma
(Unit 8>11)
TOEIC_Newformat_DevelopingSkills_Unit12_14.wma
(Unit 12>14)
TOEIC_Newformat_DevelopingSkills_PracticeTest.zip
(Practice Test)

10.TOEIC Analyst (New format):
TOEIC_New format_Analyst_Part 1_2.zip
TOEIC_New format_Analyst_Part 3_4.zip
TOEIC_New format_Analyst_Practice Test 1.zip
TOEIC_New format_Analyst_Practice Test 2.zip

11.TargetTOEIC (New format):
TOEIC_Newformat_Target_Test1.ZIP
(Test 1)
TOEIC_Newformat_Target_Test2.ZIP
(Test 2)
TOEIC_Newformat_Target_Test3.ZIP
(Test 3)
TOEIC_Newformat_Target_Test4.ZIP
(Test 4)
TOEIC_Newformat_Target_Test5.ZIP
(Test 5)
TOEIC_Newformat_Target_Test6.ZIP
(Test 6)

12.Success Toeic : Code:
success toeic (HaPhuongMiu).doc

13.Toeic 870 ques: Code:
TOEIC 870 questions - HaPhuongMiu.zip

14.Toeic 2003 Question: Code:
Toeic_2003_Questions_ (HaPhuongMiu).rar
Grammar & Idioms

15.Toeic Gramm : Code:
TOEIC grammar version 1 0 (HaPhuongMiu).pdf

16.Toeic Idioms : Code:
TOEIC IDIOMS - HaPhuongMiu.rar

Vocab:

17.Check ur Vocabulary for TOEIC:
Check_Your_English_Vocabulary_for_TOEIC-(HaPhuongMiu).rar
TOEIC_Incomplete_(HaPhuongMiu).zip
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting

18.5000 Vocabulary
đây là chương trình học 5000 từ vựng trong 1 tháng, ko hạn chế về chuyên ngành
Learning 5000 words - (HaPhuongMiu).pdf
vào đây ngâm cứu 5000vocab đó nè:
5000 FREE SAT Words - Also for GRE Test, TOEFL prep, ESL, English Courses
5000 FREE SAT Vocabulary Words + SAT Test Prep Math Notes

19.Toeic Vocabulary :
Toeic Vocabulary (HaPhuongMiu).rar

20.600 Essential Words for the TOEIC - 3rd Edition (Book, 2 CDs)-highly recommended
Đây là bản mới nhất vừa có để kịp với new format
Book :600 est_.pdf
CD1
download | ifile.it
CD2
download | ifile.it

21. Tài liệu viết essays
http://www.mediafire.com/?z1oye0zdmyh22. Ngữ pháp Toeic
http://www.mediafire.com/?m03twmhzgil
success toeic.doc23. Thành ngữ
http://www.mediafire.com/?mjemm2ygwif


24. Từ vựng Toeic
http://www.mediafire.com/?itmmkndm0mt 

25. TOEIC Analyst Book
http://www.mediafire.com/?yvjymjmkynp

26. Đề thi New Toeic
http://www.mediafire.com/?jvmsjxfwd5n

27. Toeic ETS official test preparation guide: bộ 3 CD
cd1: http://www.mediafire.com/?cmymyv3e9nm 
cd2: http://www.mediafire.com/?9qnmuv2zysl 
cd3: http://www.mediafire.com/?j5egmn9hav0
Còn đây là sách dạng pdf:
http://www.mediafire.com/?k0hjsx0y0hz

28. 342 TOEIC vocabulary tests
http://bookilook.com/book/51270F84/5...gs_by_word_pdf29. TARGET TOEIC TEST
http://www.mediafire.com/download.php?2hjconsjayx
http://www.mediafire.com/download.php?9vlxnepej2i
http://www.mediafire.com/download.php?b0adie3hyjn
http://www.mediafire.com/download.php?6g29xmmaz19
http://www.mediafire.com/download.php?fxml2atjddr
http://www.mediafire.com/download.php?5vu23bjbz6t

30. 100 TOEIC PREPARATION TESTS
http://www.4shared.com/file/53616799...ion_tests.html

31. New Insights Into Business Toeic Workbook
E-BOOK
http://www.mediafire.com/download.php?xtzoilmw2zy
AUDIO
http://www.mediafire.com/download.php?emlzejnzzkx


32. Complete Guide to The TOEIC Test
http://mega.1280.com/folder/2LI5BT/


33. Ebooks Developing Skills và Analyst
http://www.megaupload.com/?d=80XFQXGF
http://www.megaupload.com/?d=80XFQXGF

34. Toeic Business Idioms
http://www.mediafire.com/?cxf3t8snxls
http://www.zshare.net/download/1126402171261cb0/

35. PRACTICE TOEIC TEST STANDARD
http://www.mediafire.com/?9vvmnsyvzj2

36. NGÂN HÀNG ĐỀ THI TOEIC
http://www.mediafire.com/download.php?kql2hjst0et
http://www.fileden.com/files/2008/4/...m%20Sample.pdf

TOEIC - Test DS Training JP
http://rapidshare.com/files/51593855...ining__JP_.rar

Gakken DS Shin Toeic Test Kanzen Kouryoku JPN NDS
http://rapidshare.com/files/80639023...PN_NDS-6rz.rar37. VERY EASY TOEC
http://www.mediafire.com/?jot4na44qmk
http://www.mediafire.com/?moziogtmhyw 
http://www.mediafire.com/?zmymzkfkmzj

38. How to prepare for the Toeic bridge test
http://tinyurl.com/dung06n2bkdn1


39. Cracking the TOEIC
http://www.mediafire.com/?jtit4ctguac

40. offord pratice test(format mới)
book http://www.filefactory.com/file/9859...rep_oxford_zip

41.offord pratice test(format cũ)
hoangtoeic.com - oxford practice tests for the toeic test 1.pdf

42. book 600: 600 Essential Words for the TOEIC Test.rar

43.Doing your best Toeic
http://www.mediafire.com/?dxrjondjlzu

44.Hướng dẫn thi TOEIC
http://www.mediafire.com/?zz2wyhfwk2u

45.Toeic book
http://www.mediafire.com/?zzmhdjtzyzw

46. TOEIC_listening_reading_test_review
http://www.mediafire.com/?mlrwnz3wx22

47.ETS.vietmarie.org
http://www.mediafire.com/?dtqetmt0wdu

48. TOEIC_grammar_version
http://www.mediafire.com/?t2zy2qwye2q

49. TOEIC The Gold Edition
Đây là bộ 4 CDs dành cho các bạn luyện từ vựng và kỹ năng nghe TOEIC.
Rất tiếc mình chỉ kiếm được link download file mp3 thôi!
Nhưng quan trọng là phần từ vựng (nhất là kiểu V + preposition), các bạn nghe thành quen.
http://www.megaupload.com/?d=XBB0KBOT

50. Bài đọc TOEIC: ( link die, đừng down)

51. TOEIC Incomplete Sentences Tests
Đây là khối tài liệu khổng lồ mình download được và hiện mình đang sử dụng. Gồm nhiều file flash nhỏ học kĩ năng Incomplete Sentences rất hiệu quả.
Mỗi link gồm nhiều bài test. Không cần join các link:

http://www.mediafire.com/?lhi3y3nzgqj
http://www.mediafire.com/?fedrmf4yzwd
http://www.mediafire.com/?mzizovnnyty
http://www.mediafire.com/?ydmdhnd3zir
http://www.mediafire.com/?qtzyzztak41

52. TOEIC Vocabulary Tests
Khối tài liệu khổng lồ mình download được và hiện mình đang sử dụng. Gồm nhiều file flash nhỏ học từ vựng nhanh gọn. Bạn nên có một cuốn vở ghi chú trong quá trình mình làm bài. Chắc chắn bạn sẽ có khối lượng từ vựng đủ cho kì thi Toeic.
Mỗi link gồm nhiều bài test. Không cần join các link.:

http://www.mediafire.com/?ydmdhnd3zir
http://www.mediafire.com/?2ym4lmjzzz0
http://www.mediafire.com/?jjzgimozdmr
http://www.mediafire.com/?enrlczty2md
http://www.mediafire.com/?kzytbqtwjmw
http://www.mediafire.com/?zdgwyeujzgn
http://www.mediafire.com/?iimbmywty21
http://www.mediafire.com/?uz3gwhnon0z
http://www.mediafire.com/?nvnmnjkoaji
http://www.mediafire.com/?4vmqwymjnzw
http://www.mediafire.com/?jjdntn4iyci
http://www.mediafire.com/?jiu1nmywyh1
http://www.mediafire.com/?4nhzwmy2ajd
http://www.mediafire.com/?m2njm4jdjyt


53. Toeic Test ( một số đề thi Toeic)
http://www.mediafire.com/?9djwxavcdgm

54. Learning to Listen TOEIC
http://www.mediafire.com/download.php?zzkiwhinyym

55. 600 Essential Words for the TOEIC - 3rd Edition (Book, 2 CDs). Full luôn hơn 80M
600 Essential Words for the TOEIC - 3rd Edition (Book, 2 CDs) (HaPhuongMiu).rar

56. Phát âm 600 từ TOEIC:
Days 1-25.rar
Days 26-50.rar


98% là các link mediafire tiện cho các bạn.
Các file có đuôi vietmarine.org bạn vui lòng đổi về rar và giải nén.
Password: huavanthuan.vietmarine.org 

Tất cả Credit thuộc về người đã upload những file này. Tôi không sở hữu không upload chỉ copy link cho mọi người. Xin lỗi vì những bất tiện trong thời gian qua!
Share your views...

3 Respones to "Tài liệu TOEIC"

nolimitsaid...

rât cam ơn bạn về kho tài liệu này


October 7, 2011 at 11:58 AM
angels_demonssaid...

ban oi ban co the upload lai CD3 cua bo Longman preparation test advanced course duoc khong?
minh download nhung no bao la ko tim thay.
Thank ban nhieu!


October 24, 2011 at 2:15 PM
ngocchausaid...

bạn ơi cái password của ban bi sai hay sao ấy, mình ko sao giải nén được


November 21, 2011 at 3:53 PM

Post a Comment

 

Recent Comment

Follow by Email

© 2010 TOEIC 990 All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info